วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้ 10 ล้าน!

ข่าว

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วุฒิศักดิ์ คลินิค ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยื่นฟื้นฟูกิจการ โดยศาลนัดไต่สวน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 พร้อมแนบเอกสารคำร้องดังกล่าว

วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้ 10 ล้าน!

โดยเนื้อหาในเอกสารมีใจความระบุว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลว่า บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้ ว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท แต่กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/3, มาตรา 90/4 ขอให้ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ

วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้ 10 ล้าน!

โดยศาล ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. จึงแจ้งให้เจ้าหนี้ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผู้ใดจะคัดค้านคำร้องเรื่องนี้ประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 3 วัน

วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลายเป็นหนี้ 10 ล้าน!

ที่มา: ทนายเกิดผล แก้วเกิด