เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

All News

การเสี่ยงดวงเสี่ยงเซียมซีนั้นถือเป็นเรื่องแกติที่เกิดขึ้นของชีวิตเราแล้ว เป็นการทำนายดวงอย่างนึงในความเชื่อของพวกเราชาวพุทธ

หรืออาจจะรวมไปถึงศาสนาอื่นๆด้วย วันนี้เราจึงมีตัวเลขมาให้ทุกๆคนได้เลือกเสี่ยงเซียมซี เพื่อดู เรื่องราวต่างๆในชีวิตเรา โดยวันนี้เราจะให้ทุกคนได้เลือกตัวเลข 1-7 อธิษฐานแล้วเลือกตัวเลขก่อนไปอ่านดวงกันเลย

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

ซียมซีเลข1จะมีโ ช คและรายรับรายได้ใหม่ๆจากคนใกล้ตัว เป็นคนที่มีความคิดความอ่านไม่เหมือนผู้อื่น เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและเสียผลประโยชน์ก็ต า คุณเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่าย ไว้ใจคนง่าย แต่ถ้าใครคิดจะมา ร้า ย บอ กเลยว่าทำอะไร ราศีนี้ไม่ได้หรอ ก

เพราะเป็นคนที่มีด ว งจิตแข็งมาก ใครมาคิด ร้า ยหรือปอง ร้า ยใดๆก็จะแพ้ภัยตัวเองไปที่สุด ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเอง มักจะทำเรื่องส่วนของตัวเองที่รู้สึกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือ ดร้อน นิสัยใจคอของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัด

มัธยัสถ์อาจจะดูหยิ่งหน่อยๆแต่ถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่า คนนั้นไม่ใช่คนที่หยิ่งศัก ดิ์ศ แต่เป็นคนที่รู้จักพอ ดี ประมาณตนไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่น ดูด ว งชะต าของคุณช่วงปล า ยสัปดาห์หน้า

มีเกณฑ์ได้จับจังหวะชีวิตที่ดี ด ว งโ ช คชะต าจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีหลังปล า ยปีของปีที่ผ่าน ม ใครที่ไม่ได้ถูกโ ช ครางวัลมานาน มีโอ กาสที่จะได้รางวัลใหญ่ ใครที่สั่งสมบุญมาเยอะมีโอ กาสสูงมากที่จะได้สิ่งของ มีค่ามาครอบครองระยะเวลา 4 เดือนนี้ บ้านหลังโตกำลังรอคุณอยู่

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เซียมซีเลข 2 การเงินการงานค่อนข้างดี แต่จะเจออุปสร รคปัญหาเกี่ยวกับคุณมากกว่าด ว งชะต าของคุณช่วงนี้พบเจอ กับคนดี และคนไม่ดี จะต้องระมัดระวังอย่ าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเป็น โ ช คชะต าถึงแม้ว่าจะพบเจอ กับสิ่งที่ไม่ดีช่วงของสัปดาห์นี้ก็ต ามผ่านพ้นอายุของวัปล า ยปีที่ผ่าน มาเป็นต้นไป

ด ว งชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มหาโ ช คมหาท รั พ ย์ ดูชะต าเรื่องของอำนาจวาสนาจะเข้ามาของเรือนทำให้เหตุการณ์ต่างๆหล า ยๆสิ่งหล า ยๆอย่ างผ่านพ้นอุปสร รคไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ แนะนำอย่ างหนึ่งช่วงนี้ให้กรวดน้ำกับเจ้าก ร ร มนายเ ว รด้วย แล้วบุญจะช่วยส่งเสริมเปิดโ ช คลาภให้กับตัวคุณ

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เซียมซีเลข3มีโชคลาภมากขนาด จังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนที่มีสีทาหน้าต าเคร่งขรึม ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอมทุกข์เล็กน้อย คนข้างเจ้าระเบียบ บางครั้งก็ดูดุดันจนคนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ แต่ถ้าใครได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยดี นึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ทำอะไรก็จะเป็นห่วงคนอื่น

มากกว่าตัวเอง จนบางครั้งทำให้ตัวเองนั้นลำบากใจ คนก็ไม่ได้บอ กให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่เรื่องนี้เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เห็นจำเป็นต้องไปอวดหรือไม่บอ ก ใครเลย ด ว งชะต าของผู้ที่จะได้ดิบได้ดีจากการเป็นเจ้านายตัวเองหากใครมีอุปสร รคช่วงนี้ให้ลุยให้เต็มที่อย่ าได้ ย่อท้อ แล้วช่วงต้นปีจะพบกับโ ช คที่ก้าวเข้ามาจังหวะชีวิตของคุณเอง

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เเซียมซี เลข 4 ความมั่นคงจากผลตอบแทน ทำให้ด ว งชะต าของคนนั้นเจอ กับสิ่งที่ดี ผลจากการทำงานหนักนิสัยใจคอโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อย อัธย าศัยดียิ้มเก่ง มองโลกแง่ดีอยู่เสมอ ให้อภัยคนได้ง่าย เป็นเหตุให้ไม่หล า ยๆครั้งคุณจะต้องเอากลับมาคิดที่บ้านด ว งชะต าของบดี เป็นด ว งชะต าเดียวกับด ว งเมืองช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่ างไร

โดยชะตาของคุณก็จะเป็นแบบนั้น ภาย 3 วัน 7 ด ว งชะต ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหนักมาก แม้ว่าจะเจอ กับอุปสร รคปัญหาต่างๆนานาก็ต าม แต่ก็จะได้ดีหลัง 7 วันอย่ างแน่นอน

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เซียมซีเลข5 ด ว งดีเยี่ยม มีเงิน มากกว่าบริวาร จะได้รับคำตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับค่าแรงตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ชอบที่จะคิดแตกต่าง มีจินตนาการสูงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นทางอ้อม เป็นคนที่มีความคิดลบมากกว่าคิดบวก เพราะเชื่อว่าการคิดบวกเสมอไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขา ด แต่ถ้าหากมีแฟนแล้วแฟนของคุณจะเป็นคนตั ด สินใจเสียมากกว่าด

จะได้ดีจากการทำงานหนัก จะมีด ว งชะต าเกี่ยวกับการทำงานการทำเงิน มากกว่าการเสี่ ยงโ ช ค หล า ยครั้งแล้วที่ดูชะต าเรื่องของการงาน ของคุณเจอกับความลำบากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะก้าวข้ามผ่าน มันไปได้เสมอและครั้งนี้ดูชะต าของคุณดูเหมือนว่าจะ มีโ ช คอยู่ตลอ ดเวลา และจะเป็นแบบนี้ไประยะย าว 5 ปี 10 ปีอีกทั้งช่วงของต้นปีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้ามีโอ กาสได้สร้างงานสร้างอนาคตอีกทิศทางหนึ่ง และเป็นทิศทางที่คู่ขนานกันกับงานที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เซียมซีเลข6ช่วงนี้เน้นย้ำให้สร้างกุศล กลางเดือนนี้มีโอ กาสที่จะได้เงินก้อนโตเป็นของร า งวั ล มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นพิเศษ ทำอะไรจะทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ทุกครั้งไป

ของคุณนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อย มีใครชอบสักเท่าไรก็ต ามแต่มันจะเป็นผลดีเรื่องของการทำงานและการทำงานอีกครั้งช่วงของกลางเดือนนี้มีโอ กาสที่ จะได้โ ช คลาภจากการทำงานหนักมากการทำงานช่วงนี้กูจะเหนื่อยมากกว่าช่วงอื่นเป็นพิ เศ ษ

และจะส่งผลกระทบทางที่ดีช่วงของเต้นปีอย่ างแน่นอน ใครที่กำลังรอ การเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือโยกย้ายงาน ให้รอไปก่อนช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะได้ดิบได้ดี

เ ลื อ ก เ ซี ย ม ซี มา 1 ห ม า ย เ ล ข ทำนายถึง โ ช ค ช ะ ต า

เซียมซีลข7ช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อบ้านที่ดิน มีโอ กาสดีๆจังหวะดีช่วงต้นปีเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมาก มีความเข้มแข็ง มีพลังซ่อนเร้นอยู่ อ่อนโยน ละเอียด ถี่ถ้วน มีความปราณีตมากกว่าผู้อื่น ยิ่งถ้าเป็นเ พ ศหญิงแล้วนั้น คุณเป็นคนที่มีลักษณะเรื่องของการทะลุอ ดทน มากกว่าผู้ชายสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อน

โยนมากกว่าผู้หญิงแต่เรื่องการตัดสินใจและการหาเงินคุณเป็นเ พ ศที่เก่งมากจังหวะด ว งชะต าชีวิตไม่ว่าจะเป็นเ พ ศหญิงหรือเ พ ศชายช่วงนี้ บอ กเลยว่าเป็นช่วงที่ดีระดับ 9 เต็ม 10 ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ ความสำเร็จนี้ จะมาด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงความเหน็ดเหนื่อย

แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำ และเงินก็จะต าม มาต ามความฝันที่คุณได้วาดฝันไว้อย่ างแน่นอน

ที่มา : sanjuans