ด่วน! ครม.มีมติเห็นชอบ ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ถึง 31 ส.ค.

ข่าว

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ ขยายการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2563

ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนและคลายมาตรการ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากขึ้น โดยจะตัดการบังคับใช้ในมาตรา 9 เรื่องการห้ามชุมนุมออกไปด้วย

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยก่อนหน้านี้ศบค.ชุดเล็กและชุดใหญ่ ได้พิจารณาให้ขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมครม.และพิจารณาตามที่เสนอมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน! ศบค.เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

การประชุมคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้เคยแถลงถึงความจำเป็นในการใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักรต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 เอาไว้ว่า

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.

1. จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ

  • การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในช่วงช่องทาง
  • การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย
  • มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกสารและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหาร เข้าร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นออกมารองรับในอนาคต.

ที่มา: Khaosod, Thairath