บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

บันเทิง

วันที่ 6 สิงหาคม เพจ ตำบลหนองกินเพล ได้มีการรายงานว่า วันนึ้พี่บิณฑ์จะมอบ รถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน เรือท้องแบน และองค์กรสาธารณกุศล ในโครงการ Save Ubon 2019 ของพี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

พร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ลานศาลหลักเมือง อุบลราชธานี

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น.

ท่านใดมีเสื้อขาว SaveUbon ใส่มาร่วมงานได้เลย เพื่อเก็บภาพ การปิดภาระกิจ saveubon และ ภาระกิจ ฮึบไทยแลนด์ ให้สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รถโรงเรียน 6 คัน ในภารกิจ ฮึบไทยแลนด์ โดย ศิลปิน โจอี้บอย มอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อ

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

รถพยาบาลสนาม MERT 1 คัน

รถตู้ ambulance ระดับ สูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ 18 คัน

เรือกู้ภัยให้กับมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ลำพร้อมพ่วง

รวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ , ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2019 , อาคารทางการแพทย์ชุมชน , ห้องทันตกรรมในโครงการ SaveUbon 2019

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ 422 ล้านบาท ที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้น เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

บิณฑ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน

โพสต์ดังกล่าว


ที่มา: ตำบลหนองกินเพล