ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

ข่าว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เฟชบุ๊กเพจ ข่าวปากช่องนิวส์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วน น้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าไป ประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางมาใช้เส้นทางเข้าประตู 2 3 4 แทน ขอบคุณแหล่งที่มา ชมรมข่าวเฉพาะกิจเพื่องานสาธารณภัย

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

น้ำสูงมาก

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

รถเล็กใหญ่วิ่งไม่ได้

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

ถนน ราชสีมา-โชคชัย. ช่วงอู่ตุ๋ยการช่าง ปิดการจราจร น้ำท่วมสูง 09.30น.

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

น้ำท่วมสูง

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

โปรดระมัดระวัง

ด่วน! โคราชน้ำท่วมหนัก รถเล็กใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: ข่าวปากช่องนิวส์