เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

ข่าว

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่สุสานหงษ์นิทราธรรมสถาน มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน หรือป่าช้าจีนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ทีมงาน สุริยะ ภาพยนตร์ ได้ตั้งจอฉายหนังกลางแปลง คืนละ 2 เรื่อง เป็นเวลา 10 คืน หลังมีชาวสิงคโปร์ได้ให้ญาติภรรยาว่าจ้างให้มาฉาย

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

โดยประสานประสานงานผ่านมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน และประธานมูลนิธิฯได้อนุญาตให้ฉายได้ พร้อมมีพิธี เ ซ่ น ไ ห ว้และขออนุญาติเจ้าที่ ก่อนจุดธูปเชิญ ผี ไ ร้ ญาติมาชมภาพยนต์

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

ฉายหนังกลางแปลง

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

คืนละ 2 เรื่อง

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

เป็นเวลา 10 คืน

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

ป่าช้าจีนสูงเนิน

เศรษฐีจ้างหนังกลางแปลงเข้าป่าช้า 10 คืน

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: สูงเนินบ้านฉัน