ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

ข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริษัทสหเซเรน จำกัด ในเครือสหพัฒนพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตถุงลมนิรภัย พบมีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงาน จากการสอบถามสรุปความได้ว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และช่วงวิกฤตโควิด-19 โรงงานได้รับผลกระทบออร์เดอร์จากตลาดให้พักงานพนักงาน และไม่มีการทำงานล่วงเวลา

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

ล่าสุด ทางบริษัทฯ ประกาศแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงาน เพื่อให้แสดงความเข้าใจโดยทั่วถึงกัน จึงขอประกาศชี้แจงเพิ่มเติมให้พนักงานทุกคนทราบดังต่อไปนี้
พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ออกจากด้วยความเต็มใจ” จำนวน 305 คน ได้รับการอนุมัติทั้งหมดทุกคน แต่รายชื่อบริษัทไม่สามารถติดบอร์ดประกาศได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ส่วนบุคคล เพราะพนักงานบางคนไม่ประสงค์จะให้คนอื่นทราบ

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

พนักงานท่านใดที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครง7084&preview=trueการไว้แล้ว ไม่มาขอยกเลิก เพราะท่านได้รับการอนุมัติให้ออกตามโครงการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.63 เป็นต้นไป พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความสมัครใจทั้ง 305 คน จะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันที การจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ครับตามสิทธิ ตามอายุงาน บริษัทจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในวันที่ 31 ส.ค.นี้

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือ บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่นๆรวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติ แต่จะแยกจ่ายจากช่องเงินเดือนปกติ ไม่รวมกันเป็นก้อน เพื่อให้พนักงานเช็คได้ในวันที่ 28 ส.ค. จะมีเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม มาชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือเกษียณอายุและการใช้สิทธิสมัครประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา40 และอื่นๆให้กับพนักงานที่สมัครใจลาออก

ในส่วนของหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด บริษัทจะดำเนินการออกเอกสารแจ้งทางสำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรีให้ พนักงานไม่ต้องถือหนังสือเลิกจ้างเลิกจ้างไปยื่นที่ประกันสังคม กรณียื่นว่างงาน สำหรับเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน เช่น ใบผ่านงาน ให้หัก ณ ที่จ่ายพนักงานสาวมารถรับด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ย.63 เป็นต้นไป

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

เงินพิเศษ สำหรับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 30 วัน ของค่าจ้างคิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 90 วันของค่าจ้าง คิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มพิเศษ 15,000 บาท

พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 240 วัน ของค่าจ่างรายวัน และเงินพิเศษ 20% ของเงินช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงาน 6ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วันของค่าจ้าง และเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วัน ของค่าจ้างรายวัน และเงินพิเศษอีก 20% 2.6 พนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 400 วัน เงินเพิ่มพิเศษอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ

บริษัทดังกล่าวผลิตถุงลมนิรภัย อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจึงจัดให้มีโครงการ “สมัครใจลาออกจากงาน” มีพนักงานกว่า 700 คน นายสุรพล (ขอสงวนนามสกุล) พนักงาน กล่าวว่า รู้สึกใจหาย แต่ก็ต้องสมัครใจลาออก จากนี้ไปก็จะค่อยๆ หางานเลี้ยงครอบครัว ตรงกับเพื่อนๆพนักงานคนอื่นๆจะประกอบอาชีพค้าขายและการงานทำ บางคนบอกไปสมัครงานล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ต้องรอดูอีกที

ไปต่อไม่ไหว! บริษัททำถุงลมนิรภัย เปิดสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 400 วัน

ที่มา: ข่าวสด