สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

บทความน่ารู้

สำหรับลูกจ้างหรือคนที่ทำงานประจำ แต่มีเหตุต้องให้กักตัวจากสถานการณ์ CO VID เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊กเพจ Chillpainai ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “สิทธิ์ลูกจ้างต้องรู้ หากถูก กั ก ตัวตรวจ CO VID”

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

Q ถ้าถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ CO VID จะยังได้รับค่าจ้างจากนายจ้างปกติไหม

A หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ CO VID และต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน โดยใช้สิทธิวันลาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ลาไม่สบาย ลาพักร้อน หรือลากิจ และยังจะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาหากไม่สบาย

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

Q ถ้าใช้สิทธิวันลาตามกฎหมายครบแล้ว ต้องทำอย่างไร

A ถ้าลูกจ้างใช้สิทธิลาที่มีอยู่และลาป่วยจนครบ 30 วันแล้ว รวมถึงผู้ประกันตนตาม ม 39 ประกันตนเองแม้ไม่ใช่ลูกจ้าง มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมกรณีขาดรายได้ โดยจะได้รับเงินทดแทน 50 เปอร์เซ็น ของค่าจ้างจริง ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

…..

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

…..

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

โพสต์ดังกล่าว

สิทธิลูกจ้าง หากถูกกักตัว

ที่มา: Chillpainai