กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

บันเทิง

เดินสายทำบุญ สร้างบุญให้ตัวตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับพิธีกรสาว กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ล่าสุดพิธีกรสาวร่วมทำกับกัลยาณมิตร

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

ถวายทองหุ้มปลียอดส่วนฐานพระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม แต่ที่สะดุดตากว่าการทำบุญครั้งอื่นๆ ก็ตรงที่พิธีกรสาวใส่ชุดไทยจัดเต็มเลยทีเดียว

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

พร้อมกันนี้ กาละแมร์ ยังเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝาก และเขียนแคปชั่นว่า…

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

ทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความตั้งใจ สุจริต กายที่พาตัวเองมาทำบุญด้วยตนเองและความปราณีต จิตที่มีความอิ่มเอิบ ปิติ ตั้งแต่แรกที่ทำ ระหว่างทำ และหลังทำ

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

แมร์ขออนุโมทนาบุญในการร่วมเป็นประธานกับครูอ้อย@ddnardและเพื่อนๆกัลยาณมิตรในการถวายทองหุ้มปลียอดส่วนฐานพระธาตุพนม บัดนี้ได้หลอมรวมเป็นหนึ่ง และได้ยกขึ้นสู่ยอดของพระธาตุพนมเรียบร้อยแล้ว…

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

ขอให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ ทั้งผู้ติดตามแมร์ ผู้ร่วมทำบุญ บอกบุญ อุดหนุนสินค้า เป็นกำลังใจ และร่วมอนุโมทนาบุญ ได้รับผลบุญในครั้งนี้เสมือนทำด้วยมือตัวเอง

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

ขอให้ท่านมีทรัพย์มหาศาล มีความสุข ปลอดภัย เป็นที่รัก มีสติปัญญา สำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ 🙏🙏🙏❤❤❤

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

กาละแมร์ ถวายทองหุ้มปลียอดพระธาตุพนม

ที่มา: @Kalamare