กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

ข่าว

จากกรณีมีข้อเสนอถึง ครม. ขออนุมัติ ให้กองทัพเรือ ดำเนินการเรื่องโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 6,100 ล้านบาท

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสม ท่ามกลางวิกฤตในขณะนี้ ซึ่งต่อมามีการยืนยันว่า การจัดซื้อได้รับการอนุมัติไปแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 คุณวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam รายงานว่า พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า…

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

ทหารเรือจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เอามาไว้ป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ก็ถูกโจมตีมากมาย ไม่เลิกรา ทั้ง ๆ ที่เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ และเป็นข่าวไปแล้ว ตั้งแต่ กันยายน 2562 แต่ก็ยังมีการเสนอข่าวว่า กองทัพเรือ จะซื้อเรือ อีก ทั้ง ๆ ที่มันจบไปแล้ว

ในความเป็นทหารเรือคนหนึ่ง ก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันว่า มาคิดว่าทหารเรือ เป็นคนไม่ดี หรือไง เปรียบเทียบว่า ถ้ายุทธศาสตร์ชาติบอกว่า ประเทศไทยต้องมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีสาธารณูปการก้าวหน้าไปถึง 5G แล้ว จะปฏิเสธสิ่งที่ยุคสมัยมันจะต้องมีเทคโนโลยีรองรับ คนไทยจะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้หรือ หรือจะให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญหรือไม่ต้องใช้ไลน์ ไม่ใช้เฟซบุ๊ก หรืออื่น ๆ ที่ความต้องการพัฒนาชาติจะไปสู่ 5G ได้หรือ

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

การจัดหาเรือรบมาใช้ ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้กองทัพเรือรักษาความมั่นคงเส้นทางคมนาคมทางทะเล รักษาอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตแดนทับซ้อนในทะเล ซึ่งแต่ละชาติยังคงแย่งชิงกันไม่จบ ทั้งนี้เพื่อประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ า วุ ธ ที่หน่วงเวลาการทำลายเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้ ดำรงอยู่ยาวนานยั่งยืน

ไม่ทำให้ประเทศชาติขาดแคลน น้ำมันเชื้อเพลิง ขาดแคลนสินค้าจำเป็นอื่นๆ และยังส่งออกไปได้ต่อเนื่อง การที่เรือพาณิชย์ เรือประมง ใช้ทะเลได้โดยเสรีได้ คือคำตอบว่า ต้องมีกองเรือทัพที่มีเรือ ร บ ประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานป้องกันได้อย่างเข้มแข็ง ก็เท่านั้น

อยากขอวิงวอนสำนักข่าวที่ออกข่าวผิด และผู้คนที่เก็บข่าวผิดไปสร้างประเด็น ว่า มันใช่เวลาหรือไม่ที่จะเอาเรื่องเก่ามาหาเรื่อง ในช่วงที่ทุกฝ่าย รวมทั้งกองทัพเรือ กำลังช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

การจัดหาเรือรบลำนี้ มีมาก่อนหน้านี้นานแล้วหากมองประเด็นการใช้เงิน ก็เป็นงบประมาณที่ถูกวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ต่างจากการจัดหาของอื่น ๆ ของประเทศไทยเราเลย ไม่ใช่ว่ากองทัพเรือมาใช้ งบประมาณในเวลาที่ไม่เหมาะสม เพราะเรื่องนี้ไม่กระทบ ภาวะการเงินของประเทศ

เราอาจต้องถามกลับไปว่าการนำเรื่องราวนี้ มาใช้ประโยชน์ในเวลาที่คนไทยทุกคน ต่างกำลังเผชิญวิกฤตเดียวกันนี้ เป็นเรื่องที่ต้องการทำไปเพื่ออะไรเป็นการบั่นทอนจิตใจคนไทยด้วยกันหรือไม่ ในยามที่กองทัพเรือก็ทำหน้าที่ของเราเพื่อพี่น้อง ประชาชนอย่างเต็มกำลัง

จึงอยากบอกกล่าวให้ได้ทราบถึงนัยที่แท้จริงของเรื่องดังกล่าวในข่าวที่เกิดขึ้น จึงอยากขอเรียนย้ำว่าการ จัดหาเรือลำนี้ดำเนินการมานานแล้ว และการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเงินของประเทศ

กองทัพเรือ น้อยใจถูกด่า ซื้อเรือยกพลขึ้นบก 6.1 พันล้าน ยันไม่กระทบการเงินประเทศ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: Wassana Nanuam, Kapook